Napórákról

Egy kis kultúrtörténet...

Apáczai Csere János 1653-ben megjelent, a kor valamennyi tudományát rendszerező művében, a Magyar Encyclopaediaban"a csinálmányokról" szóló VIII-ik részben felsorol több tucattalálmányt, melyek nagyban elősegítették az emberek mindennapiboldogulását. Megemlíti többek között a számvető táblát, a puskaport, akemencét és nem utolsó sorban a napórát.

k_konyv_apaczai_enciklopedia.jpg

A napórának az emberiség történetében betöltött rendkívül fontosszerepét azonban nem taglalhatjuk az idő fogalmának meghatározásanélkül. Az idő az összes alapmennyiség közül a legmegfoghatatlanabb,legelvontabb számunkra. Érzékelésére nincs külön szervünk, múlására,létezésére csupán közvetett hatások adnak számunkra utalásokat. Az időmérésének kérdése egyidős a csillagászattal. A napnak 12, illetve 24részre való felosztását minden ókori kultúrnép körébenmegtaláljuk. Az általuk készített első időmérők az egyenletesnek hittNap járását használták fel arra, hogy a nap kisebb elosztását mérjék. Anapóra kétségkívül az első időmérő eszközvolt. Az asszír, föníciai, egyiptomi népek körében különösen nagyjelentőséggel bírt, hiszen szubtrópikus éghajlatú hazájukból nézve azég az év legnagyobb részében felhőtlen volt. Elengedhetetlenül fontosazonban, hogy időmérő csillagászati eszköznek istekintsük, hiszen a Föld napi forgását és a Nap körüli éves keringésétis tükrözi egy adott helyen. Annak alátámasztására, hogy az emberiségtörténetének minden korszakában milyen fontossággal bírt, szolgáljonnéhány példa az alábbiakban:

omarkh2a.jpg Omar Khajjám perzsa költő és csillagász, a Rubáiyát szerzője 1080 táján napóra segítségével dolgozta ki az új iszlám naptárat.
A középkorban a napóra volt az egyetlen aránylag széles körbenelterjedt csillagászati műszer. 1686-ban Buda ostromakor az egyik rohamsorán egy holland katona elvesztette zsebnapóráját(!),amely az 1970-es évekbeli budavári feltárások során került elő.zsebnapora2.jpg
A XIX.század közepéig napórával ellenőrizték a pontatlanabb mechanikus órákjárását.
A napóra minden kétséget kizáróan nem tud versenyezni a mai pontos mechanikus órákkal, azonban egy napóratulajdonosa számára sokkal örömtelibb, ha saját időmérő eszközeműködését figyelheti. Az emberiség történelmével elválaszthatatlanulösszeforrt, a világ bármely táján járva felfedezhetjük épületeken,utánozhatatlan karaktert, patinát kölcsönözve az őt viselő épületnek.Ugyanakkor önmagában is művészeti alkotásnak tekinthető,képzőművészeti, művészettörténeti szempontból is fontos műtárgy, amelysokszor az épület (gyakran műemlék) szerves részét képezi, osztozvaannak sorsában is.

Napudvar Baráti Társaság